Akit közlekedési baleset ér, igényt tarthat az ezzel kapcsolatban felmerült kára megtérítésére. Amennyiben a baleset okozásában maga is vétkes, úgy ez a térítés részleges lehet.

A megtérítendő kárba beletartozik a vagyonban beállt csökkenés (sérült gépjármű javítási költsége, ruházat pótlása), a kieső munkabérek, a kórházi ellátás költségei és ha ápolásra szorul, annak a költségei egyaránt.

A személyi sérüléssel is járó balesetek esetén jelentős tételt tesz ki a sérülések kompenzációjára szolgáló összeg. Ezek rendezése megállapodás vagy bírói mérlegelés útján történik, de a vagyoni károk bizonyítása tételesen valósul meg, darabról darabra, így a keletkező kiadások számláit, bizonylatait célszerű megtartani, hogy fel lehessen őket használni.

Amennyiben az okozó gépjárművet használt, úgy a helytállásra a biztosítója köteles, gyalogos, kerékpáros károkozónál személy szerint a baleset okozója felel. Mivel a személyi sérüléssel járó közlekedési baleset okozása egyes esetekben bűncselekménynek minősül, a kártérítést ilyenkor megelőzi egy büntető eljárás is, ahol az okozó felelőssége megállapításra kerül. Ennek megtörténtével lekerül a károsult válláról annak bizonyítási kötelezettsége, hogy a másik fél a felelős a történtekért.

Nem ritka ilyenkor a közvetítői eljárás igénybevétele sem, mely során az elkövető mentesülhet a felelősségre vonás alól, ha a károsultnak megfelelő jóvátételt nyújt, azonban érdemes arra odafigyelni, hogy az így kapott jóvátételt a biztosítók igyekeznek beszámítani az általuk fizetendő kártérítésbe. Irodánk a baleseti károk esetén mind a kapcsolódó büntető eljárásban ellátja a károsult, mint sértett képviseletét, mind az esetleges közvetítői eljárásban részt vesz a kárrendezésben az ügyfél képviseletében, illetve képviseljük a kár megtérítése érdekében indított perben is.