Társaságunk egyik fő szakterülete a munkahelyi balesetekből eredő kártérítési és sérelemdíj iránti igények érvényesítése.

A baleseti kártérítési igények eredményes érvényesítése összetett jogi, orvosi és biztosításmatematikai ismereteket igényel és nagyon fontos szempont az ügyfél egyedi érdekeinek és egyéni szempontjainak maximális figyelembe vétele. Irodánknál a fenti feltételek együttesen adottak.

Nagyon sokan szenvednek önhibájukon kívül balesetet a munkahelyükön, tömegközlekedési eszközök használata során, vagy éppen egy jeges járdán közlekedve.

Ezekben az esetekben a sérültek a vagyoni káraik és a testi épségük megsértése miatt keletkezett sérelemdíj iránti igényük megtérítését követelhetik a biztosítótól, a munkáltatójuktól, a közút, közterület kezelőjétől, fenntartójától, vagy végső soron a baleset okozójától.

Azon tragikus baleseteket követően, amelyek a sérült személy életébe kerülnek, a fenti igényeket a hozzátartozók érvényesíthetik.

Munkatársaink ezen igényérvényesítési folyamat során teljes körű képviseletet nyújtanak a részletes kártérítési igény összeállításától kezdődően, a peren kívüli egyezségi tárgyalásokon keresztül, egészen a bíróság előtti peres eljárásig. Irodánk tevékenysége kiterjed a nemzetközi vonatkozású balesetekre is, így ellátjuk a károsultak képviseletét a külföldi gépjárművek által Magyarországon okozott, illetve a külföldön elszenvedett balesetből eredő kártérítési ügyekben egyaránt.

 • munkahelyi balestek, foglalkozási megbetegedések
 • állatok okozta károk
 • légi utasok kártérítése, járatkésések, poggyászkárok

Munkahelyi baleset - kártérítési szolgáltatásaink:

 • Kártérítési igények előkészítése, szerkesztése
 • Kárügyek fellülvizsgálata
 • Munkabiztonsági szakértés
 • Munkavédelmi ellenőrzés
 • Munkahelyi baleset vizsgálat, helyszínelés
 • Igazságügyi orvosszakértő
 • Szakjogászi tanácsadás, képviselet
 • Közvetítői eljárás (Mediáció) jogi vezetéssel